Naustet

Naustet kan kun brukes av medlemmer av Frøystad velforening

I 2015 ble naustet oppgradert med solcellebelysning og hyller for kajakker for velforeningens medlemmer. Totalt har vi 19 kajakkplasser der det pt er ingen plasser ledig. Dersom du har behov for kajakkplass kan du kontakte styret på epost froystadvel@gmail.com. Dersom det ikke er ledige plasser vil du bli satt på venteliste.  

Leie av kajakkplass koster 500 kr per år pr plass uansett når tid på året leien måtte påbegynne. Kajakkene er ikke forsikret så hver enkelt bør vurdere egen privat forsikring.

 

Tilgjengelig?

Naust

Tilgjengelig
Bestilt
Ankomst
MTOTFLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Booking: Fyll ut skjema nedenfor. Alle felter er obligatoriske.
Vi trenger denne informasjonen for å verifisere tilhørighet til Frøystad Vel og for å få utstedt innlogging/elektronisk nøkkel.
Tilbudet gjelder kun medlemmer av Frøystad Vel. Kun de voksne i husstanden kan sende forespørsel. 
 


QR-kode for VIPPS:

Naustet kan også leies av medlemmer i Frøystad Vel til avslutninger og tilstelninger.  For avslutninger i forbindelse med barn/ungdom i lag, foreninger og skoleklasser er det gratis å leie lokalet, for private arrangementer og bursdager etc ellers er prisen kr. 250,- VIPPS beløpet til Frøystad Vel #581721. Dersom du ikke er myndig/betaler av medlemskontingent til Frøystad Vel, kan du formelt ikke stå som ansvarlig leietaker av naustet. Forespørselen må derfor komme fra en av dine foreldre som er medlem av Frøystad Vel. 

Naustet er utstyrt med en elektronisk lås som kan åpnes med smarttelefon. Den virker med Bluetooth, så du må være i nærheten av døren for å kunne åpne den. Når du har booket naustet får du tilsendt en link som virker frem til du er ferdig med arrangementet.

 


ORDENSREGLER

Naustet disponeres av Frøystad Velforening, men området rundt er offentlig turområde. Vi ber derfor at det utvises hensyn til naboer og andre som bruker friområdet:

 • Det skal være ro kl 23:00
 • Pass på at alle skyvedører er forsvarlig låst og husk å låse døren du kom inn ved hjelp av Dana Lock.
 • Det tillates ikke høy musikk, støy eller annen sjenanse for naboer både under- og bevegelse til/fra
 • Alkohol skal nytes diskret ihht alkohollovens § 8–9.
  Det er ikke akseptabelt med fyll i naustet.
 • Det er dyre kajakker i naustet. Leietaker er ansvarlig for at de ikke blir skadet.
 • Det er ikke toalett i naustet, leietaker må stille privat toalett til disposisjon
 • Arrangementet skal holdes i området mellom turstien og sjøen, og ikke oppholde seg ved nabohager utover kvelden
 • Siden naustet ofte er i bruk tidlig på morgen må det ryddes og kostes umiddelbart etter arrangementet.
 • Matavfall og annet søppel medbringes for å unngå at man tiltrekker skadedyr
 • Området skal etterses grundig påfølgende morgen og spesielt ha fokus på søppel og tomgods, alkoholrester, glasskår, sneiper, snusposer etc som vi ikke kan ha i eller rundt naustet når barnefamilier kommer.

Avvik fra ordensreglene kan medføre at leietaker ikke får fremtidig leierett til denne type arrangementer i naustet.
Skader på naust, inventar eller kajakker må erstattes.

LEIE AV KAJAKKPLASSER

 • Kajakkplasser kan kun leies av registrerte medlemmer i Frøystad Vel som bor fast i velforeningens område. 
 • Kajakkplassen er kun for eget bruk. Framleie tillates ikke.
 • Det er i utgangspunktet en plass pr husstand. Dersom ledige plasser kan to plasser leies av en husstand, men den ekstra plassen må gis tilbake dersom naustet fylles opp. Den som har hatt plass lengst må levere tilbake først. 
 • To kajakker kan lagres på samme plass dersom de sikres med lastestropper. Dette gjelder kun de tre laveste plassene i naustets lengderetning, dvs plass 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Husk at barn har tilgang på naustet og vi må unngå skader pga at kajakker faller ned.
 • Kajakkene skal merkes med navn og telefonnummer til eier.
 • Leie er på eget ansvar. Kajakkene er ikke forsikret, det må ordnes av hver enkelt etter behov. 
 • Leie av kajakkplass koster 500 kr per år pr plass uansett når tid på året leien måtte påbegynne. Beløpet faktureres av Frøystad Vel.

Her ligger tegningene til naustet, som forøvrig har Gardsnr 14 og Bruksnr 1110:

Bruksanvisning til den elektroniske låsen:

Covid 19 - Smitteverntiltak

Frøystad Vel følger rådene fra FHI - Folkehelseinstituttet. Leietakere plikter å følge de nasjonale og lokale retningslinjene mht avstand mellom deltakere, antall deltakere og smitteverntiltak i form av hygiene, håndsprit, ansiktsmasker og generelt hygiene.