Vedtekter og reguleringsbestemmelser

I skogen ved sjøen (Foto: G. Lindberg)

Reguleringsbestemmelser - Frøystad Gård

Ved bygging av Frøystad Gård ble det satt opp konkrete krav til husfarge, hekker, bevaring av trær etc. I dialog med byantikvaren er det høsten 2020 avklart at husfarger for Frøystad Gård er hjemlet i reguleringsbestemmelsene for området, der det bla. heter at det skal være enhetlig taktekking, samordnet fargeplan for hele bebyggelsen og at sprosser i vindu skal være gjennomgående. Dersom det er ønske om å gjøre endringer i fargebruk eller taktekking (inkl bruk av solceller), må dette i så fall skje gjennom en helhetlig revisjon av den samlede planen for hele området.

Link til gjeldende fargeplan finnes i brukerhåndboken for Frøystad Gård: https://froystadvel.no/wp-content/uploads/2020/02/5-Fargevalg.pdf

Frøystad Vel har samarbeid med malerfirma T.Lund som har oppdaterte fargekoder (basert på originalt fargekart) for Frøystad Gård- se link her for mer detaljer om samarbeidsavtalen.

Personvern

Kontrakter

Gjeldende kontrakt med NyGaard AS - Grøntavtale 2019 - 2021

Engangs anbudskontrakt beskjæring av trær i alléen samt trær i granhekk 2014, Rogaland Gartnerservice:

Utgåtte dokumenter