Historie

Var det dronningen som sådde det første frøet?

Gausel har lenge hatt god klang blant mennesker på jakt etter et sted å bo. Det er en rekke interessante fornminner i området, hvorav dronninggraven i Gauselskogen er det mest interessante.  Den rike kvinnen er trolig gravlagt mellom år 800 og 850, og funnet regnes som et av Norges absolutte viktigste kvinnegrafunn.  Allerede i vikingtiden var det nordmenn som satte pris på bomiljøet på Gausel.

Hovedhuset på Frøystad Gaard

Gautulfr en av de første

Navnet Gausel blir i boken «Gaardsnavne i Stavanger Amt» forklart med sammensetningen av mannsnavnet Gautulfr og sel (seterhus) til Gutulfsel.  I det 15. århundre har trolig den andre stavelsen blitt utstøtt, og navnet og uttalen Gausel oppstått.

Lærdal fra 1930 til i dag

Den nyere historien til området er nært knyttet til familien Lærdal.  Familien kjøpte gården i 1930 og etablerte den kjente Frøystad Forsøksgård.  Bakgrunnen for virksomheten var Lærdal-engasjement innen frøavl og frøhandel, forblandinger og sikringsfor, og tang- og tareindustri.  Hensikten var først og fremst utvikling og kvalitetssikring av forskjellige produkter, men det ble også drevet frøavl – spesielt av blomster.  

I årene frem til 1948 var vegen ned til hovedhuset et fargerikt blomsterflor fra tidlig om sommeren til sent på høsten.  Dette året ble frøforretningen overdratt til L.O.G., og jordene ble fra nå av benyttet til dyrking av grønnsaker og rotvekster.

Slik så det ut før Frøystad ble boligområde:

https://digitaltmuseum.no/021018242809/gausel