Grøntområder

Mangfoldet av busker og trær på Frøystad gjør området spesielt og alt må vedlikeholdes. Det må kuttes og klippes og til dette arbeidet har vi Nygård Gartnerservice som gjør en veldig god jobb. (Foto: G. Lindberg)

På Frøystad Gård har vi en flott gammel allé, som består av flere store og eldre trær. I vedtektene for Frøystad Gård står det bla at disse trærene skal bevares så langt det lar seg gjøre på et forsvarlig vis. Med forsvarlig vis menes at sikkerhet kommer først, deretter verning. For å skape minst mulig konflikt i forhold til trær og beboere er det viktig at vi driver et vedlikehold som opprettholder et godt bomiljø for alle.

Flere av trærene på Frøystad Gård er vernet og det må derfor søkes om beskjæring og/eller felling disse. Ta kontakt med styret på epost froystadvel@gmail.com dersom du har spørsål i tilknytning til dette.

Stavanger kommune følger opp at trær som er valgt som bevaringsverdig blir ivaretatt av Frøystad Vel på feltets fellsareal, av beboere for trær på privat grunn og av kommunen på de kommunale områdene som omkranser feltet.
Vi har fått tilsendt følgende kart fra kommunen datert 6.10.2017. Kartet er gjennomgått på kommunal befaring sammen med Grøntkomitéen:

Bøkehekker på fellesområdet på Frøystad

Nygård har overtatt beskjæring av bøkehekkene på fellesområdet vårt.  Dette gjelder hekkene rundt de røde lavblokkene og en hekk ved inngangen til den gjennomgående lekeplassen fra Tarjodd Bondesvei til Westergårdveien (se bilder). 

Slik skal en bøkehekk se ut 🙂

Anbefalinger på hvordan en bøkehekk bør vedlikeholdes

Hvor tykk må en bøkehekk være for å være tett?

I utgangspunktet blir en bøkehekk tett og fin hvis den "bare" er 30-40 cm bred, mer enn det er ikke nødvendig. I begynnelsen er det ikke noe problem å holde hekken smal, men etter hvert som den blir sterkere og når full høyde vokser den mye i bredden. Derfor er det viktig å få klippet den godt inn på slutten av sesongen, så den er klar igjen til vårens nye vekstperiode. Hvis den er blitt så tykk at den trenger beskjæring, skal du vente til våren (se nedenfor).

Beskjæring av bøkehekk

Har du en bøkehekk som er blitt altfor stor? Da kan det være fristende å bare ta en hekksaks og klippe den helt ned, og så vente til den kommer seg igjen. Det kan du nok også godt gjøre i noen tilfeller, men du risikerer at hekken blir ødelagt eller i det minste trenger tre til fire år før den blir tett igjen. Her er noen gode råd.

Slik anbefaler vi ikke at du beskjærer bøkehekken.

Toppen kan du beskjære når du vil, men det anbefales å gjøre dette sammen med den ene siden. En bøkehekk er ikke så hardfør at den tåler altfor kraftig beskjæring. Derfor anbefales det å beskjære hekkens ene side det ene året og den andre siden året etter.  Da unngår man at hekken tar for mye skade, eventuelt dør, får sopp, råteskader eller at den stopper å vokse.

Den beste tiden for beskjæring er tidlig om våren (mars/april), før hekken begynner å blomstre og sette nye skudd. På denne måten blir hekken raskere tett, og du sparer et år i forhold til hvis du beskjærer hekken i mai/juni eller om høsten. Så kan du beskjære den andre siden neste vår 🙂