Norstone AS avd. Forus avslutter virksomheten på Forusstranda 01.09.2024

Styret ved god hjelp av Atle Brokjøb har tidligere sendt inn klage på ny utslippstillatelse for Norstone avd. Forus på Forusstranda (rett ved marinaen). Som kjent, har dette både generert støy og steinstøv til sjenanse for beboere på Frøystad og omegn. Vi har nå fått svar på spørsmål status på saken, og det kunne ikke vært bedre:

Vi viser til ditt spørsmål angående status i saken om utslippstillatelse til Heidelberg Materials Tilslag
Norge AS (tidligere Norstone AS avd. Forus). Bedriften trakk søknaden 10.04.2024 og har informert
Statsforvalteren om at de vil avslutte virksomheten sin på Forusstranda 01.09.2024
Denne saken er derfor avsluttet.