Kretsmesterskap i Sprint og Sprintstafett i området Forusskogen, Forusstaen og Frøystad 27. april 2024

Sandnes IL ved Jon Myklebost <jon.myklebost@gmail.com> har informert velforeningen om at lørdag 27. april vil Sandnes IL Orientering arrangere Kretsmesterskap i Sprint og Sprintstafett i området Forusskogen, Forusstaen og Frøystad, med samlingsplass på Attende ved Forusstraen.

I sprint orientering bruker man urbane miljø som løpsområdet, og alle private områder er merket som forbudt på kartet og løperne blir diskvalifisert hvis de løper på disse områdene. Hvis det er områder som spesielt utsatt setter vi også opp sperrebånd for å unngå at løperene "forviller" seg inn i forbudte områder.

Området som omfatter Frøystad Vel vil primært kun bli brukt til individuelle løp som starter kl 13:00 og er ferdig senest kl 14:00. Det vil være cirka 100 løpere (ikke alle samtidig) i alderen 10 til 80 år som vil løpe litt på kryss og tvers på feltet i denne perioden. Løypene har vinnertid på cirka 13 min og hele løypa vil ikke gå på området til Frøystad Vel.

En nybegynnerløype vil starte fra samlingsplass på Attende og bruke området på Forusstraen. Hvis det er noen beboere på feltet som ønsker å teste nybegynnerløypa er det bare å møte opp på samlingsplass på Attende cirka kl 13 og få kart