Sakspapirer til generalforsamling mars 2024

Til medlemmer i Frøystad vel Det kalles med dette inn til generalforsamling i Frøystad vel 20. mars kl. 19.00 i Frøystad barnehage.

Generalforsamlingen skal, i henhold til vedtektenes punkt 4A, behandle følgende saker:

 1. styrets beretning
 2. styrets reviderte regnskap
 3. ansvarsfrihet for styret
 4. godtgjørelse til styret, sekretær og kasserer
 5. budsjett og arbeidsprogram, herunder medlemskontingentens størrelse
 6. Valg av revisor som gjelder frem til neste ordinære generalforsamling
 7. Valg:
  1. Styrets leder
  2. Øvrige styremedlemmer
 8. Andre saker som er innmeldt

Her finner du alle sakspapirene til møtet:

Dersom du ikke kan møte, bes det om at du fyller ut FULLMAKT 2024-2025 og gir til din grendelagsansvarlige. Oversikt over disse finner du her. Dersom det ikke er nok beboere tilstede eller med levert fullmaktsskjema, så kan ikke generalforsamlingen gjennomføres. Vi håper mange medlemmer møter opp!