Høstdugnad 2023 på Frøystad blir lørdag 11. november 10.00 - sosialt treff ved naustet kl 12

Grøntavfallskonteinere blir satt ut noen dager i forkant, men Styret har besluttet å droppe restavfallskonteiner denne gangen. Oppmøte på Village Green ved flaggstangen.