Status badebrygge

Flytebrygge2 Rotated

Vi har dessverre besluttet at vår kjære badebrygge nå må pensjoneres.

Den har holdt stand helt siden den ble kjøpt in av velforeningen tilbake ved etablering av Frøystad Vel, og har blitt reparert og forsterket flere ganger ledet an av Carl Petter. Før sjøsetting i år, ble både badestige og flere bolter byttet - men det tok ikke mer enn et par uker før ungdommen dessverre klarte å både ødelegge nederste trappetrinn på badestigen, og velte den rundt.

Frøystad Strand har blitt langt mer populær med årene, og det er nå langt flere enn innbyggerne på velet som oppholder seg ved stranden på fine sommerdager. Flytebryggen som maksimalt tåler 800kg oppdrift, var aldri dimensjonert for den bruken den har blitt utsatt for de siste par årene. I lys av flere tragiske stupeulykker de seneste tider, i tillegg til informasjon om at enkelte har hørt om folk komme borti stein når de stuper derfra, besluttet styret ar risikoen for å forvalte en slik flytebrygge selv ble for høy.

Styret har sendt en anmodning til kommunen om at de tar over dette ansvaret, hvor de kan få på plass en tilsvarende løsning som de har gjort på Lura med langt mer robust flytebrygge. Hvorvidt denne forespørselen leder frem er fortsatt uvisst, men uavhengig vil ikke velforeningens flytebrygge lenger bli å finne på sjøen.

Flytebrygge1 Flytebrygge2